Served Monday to Saturday 7:00am till 9:00am


 

kuuma alkupaloja
BLACK RISOTTO

kuuma alkupaloja
MUSHROOMS WITH PROSCIUTTO AND CHEESE

kuuma alkupaloja
WHITE RISOTTO

kuuma alkupaloja
MUSHROOMS GRILLED

kuuma alkupaloja
RISOTTO WITH SEAFOOD

kuuma alkupaloja
VEGETARIAN PLATE

kuuma alkupaloja
PRAWNS OPTIONAL

kuuma alkupaloja
MUSSELS BUZZARA

kuuma alkupaloja
MUSHROOMS STUFFED WITH PRAWNS

kuuma alkupaloja
RISOTTO DUBROVNIK (2PP)