• Restaurant
  • Restaurant
  • Restaurant

re?taurácie Uvala

Elegantný doska a à la carte re?taurácia ponúka rad miestnych i medzinárodných mäsových a rybích ?pecialít, a rozsiahly vínny lístok.