Dubrovačke ljetne igre

69. DUBROVAČKE LJETNE IGRE 
Dubrovačke ljetne igre i ove će godine okupiti ponajbolje dramske, glazbene, baletne, folklorne, likovne i filmske umjetnike iz cijelog svijeta. Zasnovane na bogatoj i živoj baštini grada Dubrovnika, Igre 69. godinu za redom u razdoblju od 10. srpnja do 25. kolovoza postaju sjecište hrvatskog i svjetskog duha i kulture.