• 16756770-3.jpg
  • 1748198_21_y.jpg
  • 25533391.jpg

re?taurácie Uvala

Elegantný doska a à la carte re?taurácia ponúka rad miestnych i medzinárodných mäsových a rybích ?pecialít, a rozsiahly vínny lístok.